Στο ερώτημα προσφέρουν απαντήσεις τα βυζαντινά αποσπάσματα που παρατίθενται. Όπως: «άγκιστρον διαβόλου», «θησαυρός ρυπαρίας», «πεφαρμακωμένη έχιδνα», «επί γης ναυάγιον», «επιθυμητή λύσσα», «παγκόσμιος θάνατος» … και άλλα πολλά.