Ανάμεσα στην αρχαία Αθήνα και τον Ελαιώνα της, βρίσκονται τα ευφορότερα εδάφη για την καλλιέργεια κηπευτικών, εξ ου και η τοπική ονομασία Βοτανικός. Σήμερα η περιοχή έκτασης 120 στρεμμάτων στα αριστερά της Ιεράς Οδού και στα μισά της διαδρομής από την Αθήνα στο Αιγάλεω μοιάζει με μωσαϊκό ποικίλων χρήσεων. Περιλαμβάνει το πρώην αγρόκτημα του βοεβόδα Χατζή-Αλή Χασεκή με τα ερείπια από το οχυρωμένο κονάκι του (1774-1796), δύο κτίσματα του πρώιμου κλασικισμού της οθωνικής περιόδου και τα αιωνόβια δέντρα του πρώτου Βοτανικού Κήπου της χώρας. Σε αυτό το σημαντικότατο σύνολο της πολεοδομικής ιστορίας της νεότερης Αθήνας φιλοξενείται το Γεωπονικό της Πανεπιστήμιο. Στα χρόνια του Όθωνα το αγρόκτημα του βοεβόδα μετατράπηκε σε καλά οργανωμένο Βοτανικό Κήπο κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα, φιλοξενώντας και Δενδροκομείο προς ενίσχυση της υποτυπώδους γεωργίας της χώρας. Σώζονται μέχρι σήμερα οι μεγάλοι φοίνικες και τα ψηλά του κυπαρίσσια καθώς και μεγάλη ποικιλία δέντρων και θάμνων που ο συγγραφέας κατονομάζει αναλυτικά. Η μνημειακή Κρήνη του Χασεκή που κατασκευάστηκε τον 18ο αιώνα είναι η μοναδική βρύση της Τουρκοκρατίας που διατηρείται σήμερα στην Αθήνα. Τη σοβαρή προσπάθεια οργάνωσης Βοτανικού Κήπου τεκμηριώνει και το θερμαινόμενο Παλαιό Θερμοκήπιο που με την εισαγωγή νέων και σπάνιων φυτών αύξησε την ελληνική ποικιλία δέντρων και θάμνων. Ο Hansen κατασκευάζει πλάι του δεξαμενή. Μετά την απομάκρυνση του Όθωνα, η ελληνική αδιαφορία φέρνει την καταστροφή. Με πρωτοβουλία του Εργαστηρίου Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Κήπων και με δαπάνη του Γ.Π.Α. ανακατασκευάστηκε ο αρχικός σκελετός του Παλαιού Θερμοκηπίου και αποκαταστάθηκε η χρήση του για την εκπόνηση ερευνητικών εργασιών. Τα συντηρημένα οθωνικά κτίσματα χρησιμοποιούνται από το Πανεπιστήμιο. Μένει να συντηρηθούν και να αναδειχθούν τα κατάλοιπα της Τουρκοκρατίας για να κερδίσει η Αθήνα ακόμη έναν ιστορικό χώρο αναφοράς, που θα συνδυάζει στοιχεία αρχιτεκτονικής και κηποτεχνίας του 18ου και του 19ου αιώνα.