Οι πρόσφατες εργασίες, μελετητικές και αρχαιολογικές, της διεπιστημονικής «Επιτροπής Συντήρησης του Ωδείου του Ηρώδη και της Στοάς του Ευμένη της Νότιας Κλιτύος της Ακροπόλεως» του Υπουργείου Πολιτισμού επιτρέπουν, πιστεύω, την εδραίωση των συμπερασμάτων του υπογραφόμενου, ότι γύρω στα 330 π.Χ. ο σπουδαίος αθηναίος πολιτικός Λυκούργος ίδρυσε το Παναθηναϊκό Στάδιο στα πρανή της Νότιας Κλιτύος, ύστερα από βαθιά εντομή του λόφου και την κατασκευή μεγάλου αναλημματικού τοίχου με εκτεταμένη ανακουφιστική τοξοστοιχία. Η κατασκευή του χωμάτινού Παναθηναϊκού Σταδίου εντάσσεται σε ένα ευρύτερο οικοδομικό πρόγραμμα του Λουκούργου, που περιλάμβανε επίσης την αναμόρφωση του Διονυσιακού θεάτρου, τον εμπλουτισμό του γειτονικού ιερού του Διονύσου, τη διαμόρφωση του περιφερειακού «περιπάτου» της Ακρόπολης και τη χάραξη των παρακείμενων οδών. Το πολύπλευρο αυτό έργο είχε σκοπό την προβολή και την ενίσχυση των σημαντικών αθηναϊκών εορτών, των Μεγάλων Παναθηναίων και των Μεγάλων Διονυσίων, παράλληλα με την προβολή της αθηναϊκής δημοκρατίας στα χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου και την οικονομική βελτίωση των πολιτών.
Κατά την ελληνιστική εποχή, ο βασιλιάς της Περγάμου Ευμένης Β΄ πρόσθεσε στην πόλη το 170-160 π.Χ. και στην περιοχή του Σταδίου μια κατασκευή, ένα Γυμνάσιο, με παρακείμενο στεγασμένο «δρόμο» («ξυστό») για την άσκηση των αθλητών σε περιόδους κακοκαιρίας, με τη μορφή μιας λαμπρής διώροφης Στοάς. Η Στοά κτίστηκε βόρεια του Σταδίου σε επαφή με τον μεγάλο αναλημματικό τοίχο και με μαρμάρινα αρχιτεκτονικά μέλη, πολλά προκατασκευασμένα στα λιθοξοϊκά εργαστήρια της Περγάμου.
Στα χρόνια του Οκταβιανού Αυγούστου συντελέστηκαν επισκευές στο Παναθηναϊκό Στάδιο του Λυκούργου, αλλά γύρω στο 120 μ.Χ. ο αυτοκράτορας Αδριανός μετέφερε το Στάδιο στις παρυφές της Νέας Πόλης, στο λόφο του Αρδητού, όπου και το γνωρίζουμε έκτοτε, με την κατασκευή επίσης χωμάτινου σταδίου.