Η μελέτη της κατοικίας του μέσου ανθρώπου έχει εμπλουτίσει τις γνώσεις μας για κοινωνίες του παρελθόντος. Πρόσφατο παράδειγμα η ανασκαφή του Σκάρκου (2700-2000 π.Χ.) στην Ίο των Κυκλάδων. Στον ίδιο τόπο οι κάτοικοι έζησαν επί 4.000 χρόνια σε οχυρωμένο οικισμό στην κορυφή του λόφου από όπου είναι ορατή η κίνηση στο λιμάνι: το Κάστρο της Χώρας Ίου. Εκεί ένα κτίριο μαρτυρεί ιστορία έξι αιώνων. Η αρχιτεκτονική των χώρων της πρόσοψης, με υλικά παρόμοια με εκείνα των μύλων, είναι καθρέφτης της ζωής των αγροτών, όπως οι οικογένειες που εποίκησαν την Ίο το 1579. Η σάλα και τα περί αυτήν έχουν έντονο χαρακτήρα μεσαιωνικού αρχοντικού, όπως αυτά που έχτιζαν γύρω στα 1460 οι Βενετοί του Δουκάτου της Νάξου. Το κατοικούσαν μάλλον ναυτικοί -ίσως πιλότοι- που ήταν, σύμφωνα με μαρτυρίες περιηγητών, από τους καλύτερους του Αιγαίου.