Η παράθεση είναι ενδεικτική. Για το πλήρες κείμενο της στήλης, δείτε το συνημμένο αρχείο pdf.

Ειδήσεις

Το Ερευνητικό Εργαστήριο Αρχαιομετρίας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» οργάνωσε το 1990 νέα σειρά σεμιναρίων για θέματα χρονολόγησης, μελέτης των αρχαίων κεραμικών και μελέτης του αρχαίου μαρμάρου – Το Ερευνητικό Εργαστήριο Αρχαιομετρίας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» κυκλοφόρησε, με τίτλο «ΔέλτΑ», το πρώτο τεύχος του ενημερωτικού του εντύπου

Συνέδρια

Το 6ο Ειδικό Διεθνές Συνέδριο για τη χρονολόγηση με θερμοφωταύγεια (TL) και συντονισμό ηλεκτρονικού σπιν (ESR) έγινε στο Clermont Ferrand της Γαλλίας στις 2-6 Ιουλίου 1990

Βιβλία

Β. Παπαζάχου και Κ. Παπαζάχου, Οι σεισμοί της Ελλάδας, Ζήτης, Θεσσαλονίκη 1989