Η παράθεση είναι ενδεικτική. Για το πλήρες κείμενο της στήλης, δείτε το συνημμένο αρχείο pdf.

Ειδήσεις

Στις 28 Ιανουαρίου 1989 έγινε η 5η αρχαιομετρική συνάντηση της Αγγλικής Αρχαιολογικής Σχολής με θέμα: «Απαντήσεις σε καινούριες αρχαιολογικές ανακαλύψεις στην Ελλάδα»

Δημοσιεύματα

M. Vavelidis, Y. Bassiakos, F. Begeman, K. Patriarcheas, E. Pernicka, S. Smitt και G.A. Wagner, “Geologie und Erzvorkommen”, στο Silber, Blei und Gold auf Sifnos, Συμπλήρωμα 3, σ. 59-80, στη σειρά “Der Anschnitt” Bochum – M. Vavelidis και G.C. Amstutz, “Investigations on the Gold Occurences in the Kinyra and Thasos (City) Area on Thasos Island (Greece)”, στο H.-J. Schneider (επιμ.), Mineral Deposits of the Alps and of the Alpine Epoch in Europe, 1983, Springer-Verlag