Η παράθεση είναι ενδεικτική. Για το πλήρες κείμενο της στήλης, δείτε το συνημμένο αρχείο pdf.

Ειδήσεις

Η Ελληνική Σπηλαιολογική Εταιρεία διοργανώνει Σεμινάριο Επιστημονικής και Αθλητικής Σπηλαιολογίας

Συνέδρια

Η πιθανότητα διασύνδεσης Κυκλάδων και Κρήτης εξετάστηκε στην επιστημονική συνάντηση που έγινε στο Sheffield της Αγγλίας με θέμα: «Metallurgy in the EBA Aegean: New evidence for production and consumption» – Ειδική επιστημονική ημερίδα διοργάνωσε η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας για τα 20 χρόνια από την ίδρυσή της – Για την διεπιστημονική μελέτη των βυζαντινών εικόνων οργανώθηκε στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη Διεθνές Συμπόσιο γύρω από την «Τέχνη, Τεχνική και Τεχνολογία» τους

Βιβλία

N. Herz and E.G. Garrison, Geological Methods for Archaeology, Oxford University Press, Oxford 1997
Ana Maria Abraides, Pentelethen: The Export of Pentelic Marble and its Use in Architectural and Epigraphical Monuments. University f California at Berkley dissetration, Ann Arbor dissertation reprint

Δημοσίευση

I. Liritzis, P. Guibert, F. Foti and M. Schvoerer, «The Temple of Apollo (Delphi) Strengthens Novel Thermoluminescence Dating Method», Geoarchaeology, 12 (1997), 479-496