Η παράθεση είναι ενδεικτική. Για το πλήρες κείμενο της στήλης, δείτε το συνημμένο αρχείο pdf.

Εκθέσεις

Στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης οργανώθηκε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (27 Μαΐου – 27 Ιουλίου) έκθεση σπάνιων ορυκτών και απολιθωμάτων, «Το έργο της Φύσης», ενώ «Το έργο του Ανθρώπου» εκπροσωπούσαν καλλιτεχνήματα του Μουσείου

Ειδήσεις

Περισσότερες από 40 πρωτότυπες εργασίες θα περιέχονται σταΠρακτικά του Β’ Συμποσίου Αρχαιομετρίας της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας (Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 1993) – Το εργαστήριο Wiener της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών και το Ίδρυμα Samuel H. Kress οργάνωσαν στη Βικελαία Βιβλιοθήκη στο Ηράκλειο της Κρήτης διεθνή ημερίδα (30 Ιουλίου 1994) με θέμα: «The Practical Impact of Science on Field Archaeology: Maintaining Long-term Analytical Options»

Νέες Εκδόσεις

Περιοδικό: Mark Pollard & Arnold Aspinall (εκδ.), Archaeological Prospection. Πανεπιστήμιο του Bradford, Ηνωμένο Βασίλειο
Πρακτικά: Elena Antonacci-Sanpaolo (επιμ.), Archeometallurgia ricerche e prospettive. Πανεπιστήμιο της Bologna, Ιταλία