Στα τέλη του 19ου αιώνα αναπτύσσονται πολιτισμικές και οικονομικές σχέσεις ανάμεσα στις Κυκλάδες και το Λεωνίδιο, όπου το εμπόριο είχε ήδη δημιουργήσει ακμάζουσα αστική τάξη. Εκπρόσωποί της απαντούν στο νεοκλασικό νεκροταφείο των Αγίων Πάντων. Τα ταφικά μνημεία τους κατασκεύασαν κυρίως Τήνιοι καλλιτέχνες. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει ο τάφος του Λεωνίδα Οικονόμου (1891) που, αν και ανυπόγραφος, προδίδει τον γλύπτη του με την απλότητα και την πλαστική ελευθερία στην απόδοση της «Όρθιας Κόρης» του, απαράλλαχτης με την «Κοιμωμένη» του Α΄ Νεκροταφείου Αθηνών. Ως πρότυπο χρησιμοποιήθηκε ο «Άγγελος Κυρίου», που το γύψινο πρόπλασμά του έγινε από τον Γιαννούλη Χαλεπά το 1877. Ανυπόγραφη είναι και η στήλη στο ταφικό μνημείο του Νικολάου Πολίτη. Ωστόσο αποδίδεται στον Ιωάννη Χαλεπά, πατέρα του Γιαννούλη, χάρη στις ομοιότητες με άλλα του επιτύμβια, αλλά και στην αναφορά του μνημείου στα κατάστιχά του. Οι επαγγελματικές σχέσεις του Ιωάννη Χαλεπά με οικογένειες του Λεωνιδίου επιβεβαιώνονται από σχέδια και γλυπτά του στην κατοχή των οικογενειών Μ. Γκιώνη και Ν. Πολίτη. Τα μαρμάρινα κωδωνοστάσια τριών εκκλησιών και άλλα ελάσσονα μνημεία μαρτυρούν την ποικιλία των παραγγελιών που η μικρή αρκαδική πόλη ανέθετε σε Τήνιους μαρμαρογλύπτες. Το τοπωνύμιο «Κοιμωμένη» στο Λεωνίδιο και κάποιοι παλιοί Λεωνιδιώτες εγκατεστημένοι στην Τήνο μαρτυρούν ακόμη και σήμερα τους δεσμούς που συνδέουν τους δύο τόπους.