Το μπρίκι «Μέντωρ» ξεκίνησε από τον Πειραιά στις 16 Σεπτεμβρίου 1802 με προορισμό την Αγγλία και ενδιάμεσο σταθμό τη Μάλτα. Στα αμπάρια του φορτώθηκαν περί τα 17 κιβώτια με τμήματα της ζωφόρου του Παρθενώνα, ανάγλυφα τμήματα του ναού της Απτέρου Νίκης, μεμονωμένα τμήματα αγαλμάτων και σπόνδυλοι κιόνων. Αποστολέας και παραλήπτης ήταν ο Λόρδος Έλγιν. Την επομένη ο «Μέντωρ» ναυάγησε στα Κύθηρα, κοντά στον όρμο του Αυλέμονα. Ο Έλγιν και οι άνθρωποί του έκλεισαν συμβόλαια με σπετσιώτες και καλύμνιους σφουγγαράδες εξασφαλίζοντας σε τρία χρόνια την ανέλκυση του φορτίου. Το Ινστιτούτο Εναλίων Αρχαιολογικών Ερευνών ανέλαβε το 1980 να εντοπίσει το ναυάγιο του σκάφους «Μέντωρ» και να εξακριβώσει κατά πόσον απέμενε κάτι από το πολύτιμο φορτίο του. Για την υποβρύχια ανασκαφή χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του αναρροφητήρα (Air Lift). Διαπιστώθηκε ότι η αριστερή πλευρά του σκάφους σώθηκε καθώς είχε θαφτεί στο βυθό. Στις πέντε μέρες που διήρκεσε η ανασκαφή δεν εντοπίστηκαν ίχνη από το πολύτιμο φορτίο του πλοίου.