Οι οξυπύθμενοι αμφορείς χρησίμευαν για τη μεταφορά υγρών –νερό, λάδι, κρασί– και είχαν περιεκτικότητα 18-22 λίτρα. Τυπολογικά χαρακτηρίζονται από το στενό στόμιο, τις δύο κάθετες, αντιμέτωπες λαβές και τον στενό, μυτερό πυθμένα που χρησιμεύει και ως τρίτη λαβή. Συχνά στον ώμο της λαβής υπάρχει σφραγίδα για την προέλευση και τη χρονολόγηση του περιεχομένου και για τον έλεγχο επίσημης αρχής. Οι Έλληνες μετέφεραν τα προϊόντα τους με αμφορείς ήδη από τον 7ο αιώνα π.Χ., στοιβάζοντάς τους στα πλοία κατά εκατοντάδες. Από τα φορτία που βρίσκουμε στα ναυάγια πληροφορούμαστε για το εμπόριο και την οικονομία των τόπων συναλλαγής.