Στο πλαίσιο της οργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 υλοποιήθηκε ευρύ φάσμα έργων, τα οποία αποβλέπουν τόσο στον εκσυγχρονισμό των συγκοινωνιακών υποδομών της Αττικής, όσο και στην ενοποίηση αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων στο κέντρο της πρωτεύουσας. Στον τομέα των πολεοδομικών παρεμβάσεων και αναπλάσεων συγκαταλέγεται, μεταξύ άλλων, και η αποκατάσταση μέρους ενός ακόμη διακεκριμένου μνημείου της πόλης: του ιστορικού Ελαιώνα των Αθηνών.
Tο εν λόγω έργο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με στόχο να αποτελέσει μια σύγχρονη ελληνική συνεισφορά στον τομέα της αρχιτεκτονικής τοπίου, διασώζοντας και αναδεικνύοντας την παραμερισμένη αρχαία μας κληρονομιά αστικού πρασίνου. Τα δύο έργα, (α) «Ανάπλαση Οδού Πέτρου Ράλλη» και (β) «Ανάπλαση Πάρκου της Ελιάς», τα οποία αποτελούν μέρος του προγράμματος Ολυμπιακών Έργων Αναβάθμισης της Αθήνας-Αττικής του 2004, περιλαμβάνουν την ανάδειξη και την επαναφύτευση περιοχών του αρχαίου Ελαιώνα Αθηνών, εντός του οποίου σώζονται μερικά από τα αιωνόβια, ιερά ελαιόδενδρα, τα οποία –σύμφωνα με την παράδοση– φυτεύτηκαν κατά τον χρυσό αιώνα 480-450 π.Χ., επί Περικλή. Των προβλεπόμενων παρεμβάσεων είχαν προηγηθεί σχετικές απαλλοτριώσεις και κατεδαφίσεις παλαιών βιομηχανικών εγκαταστάσεων.
Και τα δύο εν λόγω έργα μελετήθηκαν εκ μέρους του συγγραφέα σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος της Αθήνας (Ο.Ρ.Σ.Α.), την Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας και Στέγασης (Δ.Ε.ΠΟ.Σ.) Α.Ε., καθώς και τον Τεχνικό Σύμβουλο Διαχείρισης Μελετών-Έργων Ολυμπιακών Αναπλάσεων της Διεύθυνσης Ειδικών Έργων Αναβάθμισης Περιοχών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Κοινοπραξία «Ανάπλασις 2004»). Κύριος των έργων είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, ενώ αρμόδια Υπηρεσία παρακολούθησης της υλοποίησης αυτών τέλεσε η παραπάνω Διεύθυνση Ειδικών Έργων Αναβάθμισης Περιοχών (Δ.Ε.Ε.Α.Π.) του υπουργείου αυτού.