Δημοσιεύονται αποσπάσματα τριών επιστολών που ο Foster απευθύνει στον πατέρα του το 1812 από τη Ζάκυνθο, όπου έχουν εκτεθεί προς πώληση τα γλυπτά του ναού των Βασσών. Ο Foster ενημερώνει τον πατέρα του για την πλούσια συγκομιδή από την «ανασκαφή», εκθειάζει τους θησαυρούς που θεωρεί ανώτερους του Παρθενώνα και τον παρακαλεί να πείσει την αγγλική κυβέρνηση να τους αγοράσει. Τις επιστολές συνόδευαν 37 σχέδια των γλυπτών του ναού στις Βάσσες και τρία σχέδια από το γλυπτικό διάκοσμο της Αφαίας. Σε τρία άλλα σχέδια όπου ο ναός των Βασσών εντάσσεται στο γύρω τοπίο, ο Foster συνδυάζει καταπληκτικά γραμμικό σχέδιο και ακουαρέλα, σε μια τεχνοτροπία γνωστή ως «aquarellierte zeichnung». Το λεύκωμα με τις επιστολές και τα σχέδια, που ο Γ. Σεφέρης δώρισε στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη, ο ποιητής το είχε αγοράσει στο Λονδίνο το 1952 σε δημοπρασία στου Sotheby.