Παρουσίαση του άρθρου “The perceived value of Minoan and Minoanizing pottery in Egypt” της Caitlin E. Barrett, που δημοσιεύθηκε στο Journal of Mediterranean Archaeology, στο τεύχος 22/2 (2009).