Παρουσίαση του άρθρου “Value of heritage in Turkey: History and politics of Turkey’s world heritage nominations” της Çigem Atakuman, που δημοσιεύθηκε στο Journal of Mediterranean Archaeology, στο τεύχος 23/1 (2010).