Η στήλη του JMA παρουσιάζει το άρθρο της Senta C. German “Photography and Fiction: The Publication of the Excavation at the Palace of Minos at Knossos” (18/2, 2005).