Η στήλη του JMA παρουσιάζει το άρθρο του S. Nanoglou, “Regional Perspectives on the Neolithic Anthropomorphic Imagery of Northern Greece”.