Από το τεύχος 20/2 (2007) του Journal of Mediterranean Archaeologyπαρουσιάζεται το άρθρο της Lindy Crewe “Sophistication in simplicity: The first production of wheelmade pottery on Late Bronze Age Cyprus”.