Η Αίγινα ήταν μάλλον η πρώτη που έκοψε νομίσματα (580-560 π.Χ.) με έμβλημα τη νεροχελώνα. Οι πρώτες κοπές στην Αθήνα (570-520 π.Χ.) είναι τα δίδραχμα ή «νομίσματα σημάτων» που ακολουθούνται από τα τετράδραχμα με την κρανοφόρο κεφαλή της Αθηνάς στην μπροστινή όψη και τη γλαύκα στην πίσω. Στους αργυρούς στατήρες της, η Κόρινθος απεικονίζει τον Πήγασο. Πλούσιες σε εικόνες είναι οι κοπές της βόρειας μητροπολιτικής Ελλάδας, ενώ εκείνες των Ελλήνων της Κάτω Ιταλίας διαφέρουν εντελώς από όλες τις άλλες: η εικόνα προβάλλει θετική και ανάγλυφη στην μπροστινή όψη, αρνητική και «εν κοίλω» στην πίσω. Ξεχωρίζουν νομίσματα των Συρακουσών και οι στατήρες του Τάραντα με τον Απόλλωνα Υάκινθο.