Ειδήσεις: Αρχαία ναυάγια και βυζαντινά κτιριακά κατάλοιπα στη Σάμο, Νέα ευρήματα στο Μανδράκι της Κύθνου, Ευρήματα στο Γραμματικό, Ευρήματα 3.000 ετών στην Τύλισο, Σημαντικά ευρήματα στο Παυλοπέτρι, Εντυπωσιακό ψηφιδωτό στην Πλωτινόπολη κ.ά.
Διαλέξεις: Διαλέξεις της Β΄ ΕΠΚΑ, Ομιλίες στην Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, Σεμινάρια Μινωικής Αρχαιολογίας.
Συνέδρια: Διατροφή, οικονομία και κοινωνία στον ελληνικό χώρο, Θεμιστοκλής ο Φρεάρριος, Διεθνές συνέδριο για τον Σκόπα τον Πάριο, Το 30ό Συμπόσιο Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης και Αρχαιολογίας κ.ά.
Εκθέσεις: Γυάλινος κόσμος, Αρχιτεκτονικές διαδρομές στο Βυζάντιο, Γαλλικά κουτιά του 19ου αιώνα, Ο μηχανισμός των Αντικυθήρων, Οι μαρμαροτεχνίτες της Ακρόπολης.
Βιβλία: Μ. Καρδαμίτση-Αδάμη, Ανάκτορα στην Ελλάδα, Ε. Σαπουνά-Σακελλαράκη, Σύμπλεγμα Ηρακλή με λέοντα από τους Ωρεούς Ιστιαίαςκ.ά.