Παρουσίαση του Αρχαιολογικού Μουσείου Αργοστολίου Κεφαλονιάς, της ιστορίας του, της ιστορίας του νησιού, των παλαιότερων και νεότερων ευρημάτων που εκτίθενται στις αίθουσες του Μουσείου.