Στα Αρχαιομετρικά Νέα αυτού του τεύχους μπορείτε να διαβάσετε:
-Οι προοπτικές ερευνητικής απασχόλησης νέων επιστημόνων
-Γεωαρχαιολογικές έρευνες στον Αγ. Νικόλαο Κρήτης
-Νέοι επιστήμονες στο χώρο της Αρχαιομετρίας
-Συμπόσιο Αρχαιομετρίας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
-Συνάντηση αρχαιομεταλλουργών στο Λονδίνο
-Το Σεμινάριο της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας