Στα Αρχαιομετρικά Νέα αυτού του τεύχους μπορείτε να διαβάσετε:
-ΕΑΕ: Νέο Διοικητικό Συμβούλιο, νέο ξεκίνημα
-Συνέδρια προς τιμήν του S. Rovira
-Νέα διδακτορική διατριβή
-Επιστημονική διημερίδα στην Τρίπολη
-TECHNART 2009 – Διεθνές Συνέδριο στην Αθήνα
-LAIS-2009 Διεθνές Συμπόσιο στους Δελφούς