Η αστρολογία και η γιόγκα έχουν στόχο να διευκολύνουν τη διάβαση της κοσμικής ενέργειας μέσα από τον άνθρωπο. Η αστρολογία δίνει στον άνθρωπο τη σχέση του με το σύμπαν και, ειδικότερα, τα ατομικά του σημεία αντίστασης. Η γιόγκα προωθεί την ελεύθερη επικοινωνία μέσα από την αναπνοή στο σύνολό της. Το άρθρο πραγματεύεται θέματα όπως ο ατμοσφαιρικός ηλεκτρισμός, οι «οριακές επιφάνειες», προνομιούχα σημεία ανταλλαγών στην αναπνοή ως επικοινωνία, η επίδραση του ουρανού της γέννησής του στον άνθρωπο, το προκαθορισμένο αλλά και ελεύθερο πεπρωμένο του. Οι πλανήτες λειτουργούν όλοι ως οριακές επιφάνειες. Εδώ συζητούνται ο Κρόνος, ο Ουρανός, ο Ποσειδώνας και ο Πλούτωνας.