Στο τεύχος αυτό, το τρίτο μέρος του αφιερώματος στους Αυτόχειρες, η αυτοκτονία προσεγγίζεται ως σύνθετο κοινωνικό, λογοτεχνικό και ακόμη και χορολογικό φαινόμενο στην Ελλάδα των νεότερων χρόνων. Σε αντίθεση με τη μεσαιωνική περίοδο, τα δεδομένα του φαινομένου πληθαίνουν για τον ιστορικό της νεοελληνικής κοινωνίας.