«Η Ζωφόρος του Παρθενώνος». Στη μουσειοσκευή, η ζωφόρος διαιρέθηκε σε τμήματα σύμφωνα με τις θεματικές ενότητες των τεσσάρων πλευρών της (ιππείς, άρματα, πομπή της θυσίας, θεοί). Περιέχεται το κάθε αντίγραφο τμήματος της ζωφόρου με τη φωτογραφία του, ενώ η δυτική ζωφόρος έχει αναλυθεί σε μεμονωμένους λίθους, ο ένας χρωματισμένος για να θυμίζει την αρχική μορφή. Την πραγματική κλίμακα δίνει μικρό κεφάλι της Ίριδας. Οι μαθητές θα κληθούν να συνθέσουν με τα αντίγραφα τις πλευρές της ζωφόρου και θα γνωρίσουν την πρώτη ύλη δουλεύοντας με αρχαία εργαλεία σε ένα κομμάτι μάρμαρο.
«Η Δυτική Ζωφόρος του Παρθενώνα». Τα εκμαγεία από το δυτικό τμήμα της ζωφόρου συνοδεύονται από τις πλαστικοποιημένες φωτογραφίες των άλλων τμημάτων στην ίδια κλίμακα. Υπάρχουν πάντα οι πρώτες ύλες, λίθος με χρωματική απόδοση και μικρό κεφάλι εφήβου σε πραγματική κλίμακα. Μήτρες από πλαστικό επιτρέπουν στους μαθητές να φτιάξουν το εκμαγείο ενός λίθου ή να συνθέσουν μια πλευρά ή και ολόκληρη τη ζωφόρο.
«Το Ιερό της Ακροπόλεως». Η μουσειοσκευή αποτελείται από δύο μέρη: α) αντίγραφο του Βράχου με τα επίπεδα που διαμορφώθηκαν τον 5ο αιώνα για να υποδεχτούν τις βάσεις των κτηρίων και β) τις μακέτες κτηρίων, βωμών, αναθημάτων κ.λπ. Τα παιδιά μπορούν να τοποθετήσουν τα δικά τους αναθήματα, να εξοικειωθούν με την τοπογραφία της Ακρόπολης και, με ειδική χειροτεχνία (χάρτινοι προσκυνητές, πεζοί, ιππείς, βόδια για τη θυσία), να αναπαραστήσουν την πομπή των Παναθηναίων.
«Λιθοξοϊκή». Η μουσειοσκευή έχει δύο επίπεδα: Στο ανώτερο τοποθετούνται ο πήχυς, η γωνία, το κουμπάσο (διαβήτης) και το μολύβι. Στο κατώτερο, μαζί με δύο μαντρακάδες (σφυριά της λιθοτεχνίας) και προστατευτικά γυαλιά, έχει προσαρμοστεί ένα κομμάτι μάρμαρο (που πάνω του έχουν λαξευτεί διαδοχικά ίχνη εργαλείων) και έχουν τοποθετηθεί τα αντίστοιχα εργαλεία. Στα παιδιά δίνεται η ευκαιρία, κάνοντας πρακτική εφαρμογή σε μάρμαρα και έχοντας παρατηρήσει τα εργαλεία της μουσειοσκευής και τα ίχνη του καθενός, να μάθουν να αναγνωρίζουν τα ίχνη αυτά πάνω σε αρχαία μάρμαρα.
«Αρχαία Ελληνική Ενδυμασία». Η μουσειοσκευή, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, περιέχει ενημερωτικό υλικό, τις πρώτες ύλες και τους πιο αντιπροσωπευτικούς τύπους της αρχαίας ελληνικής ενδυμασίας, που τα παιδιά μπορούν να αναγνωρίσουν σε αγγεία και γλυπτά από τον 6ο ως τον 4ο αιώνα π.Χ. Ο καλύτερος τρόπος για να μάθουν τα παιδιά να ξεχωρίζουν τις ενδυμασίες είναι να ντυθούν τα ίδια. Στη μουσειοσκευή περιέχονται πέπλος, χιτών, ιμάτιο, χλαμύς και εξωμίς. Διάφορα εξαρτήματα συνοδεύουν τα ρούχα, όπως περόνες, κουμπιά, υποδήματα κ.ά.
«Αρχαία Ελληνικά Μουσικά Όργανα». Η μουσειοσκευή περιλαμβάνει: μια αφίσα του Γ. Πολύζου με την κιθάρα, υλικό για τον εκπαιδευτικό με διαφάνειες, βιβλία, προτάσεις για χειροτεχνίες και την κασέτα με τη μελέτη του Gregorio Paniagua με τη μουσική της Αρχαίας Ελλάδας. Σε ειδικές θήκες έχουν τοποθετηθεί τα εξής μουσικά όργανα: βάρβιτος, σάλπιγγα, λύρα, δύο σύριγγες του Πανός, κύμβαλα, κέρας, τύμπανο, δύο ζευγάρια κρόταλα και οι αυλοί με τη φορβειά.
Δημοσιεύεται το σύνολο του εποπτικού υλικού που το Μουσείο Ακροπόλεως έχει συντάξει ειδικά για τους εκπαιδευτικούς.