Παρουσίαση της ελληνικής έκδοσης του βιβλίου Ιστορία της κατοικίας, 5000 π.Χ.-500 μ.Χ., το οποίο έρχεται να συμπληρώσει ένα κενό στις γνώσεις και τους προβληματισμούς του κάθε ενδιαφερόμενου αναγνώστη και όχι απαραίτητα ειδικού.