Πρόκειται για την αρχαιολογία του χθες, του άμεσου παρελθόντος μας, η έρευνα του οποίου αποτελεί μια μορφή αυτοψυχανάλυσης. Οι ραγδαίες επιπτώσεις της βιομηχανικής επανάστασης δημιουργούν έναν νέο τύπο ανθρώπου με επίγνωση της απομόνωσης αλλά και της ανεξαρτησίας του. Ο άνθρωπος συνειδητοποιεί την ατομικότητά του και προσπαθεί να κατοχυρώσει τα δικαιώματά της με τα κοινωνικά και πολιτισμικά κινήματα του 19ου αιώνα και των αρχών του 20ού. Οι μηχανές, παρά την αμφιθυμία που προκαλούν, απελευθερώνουν το άτομο από άλλες εξαρτήσεις. Μια νέα μορφή ανθρώπινης ευαισθησίας γεννιέται με τη βιομηχανική κοινωνία. Τα «βιομηχανικά αποτυπώματα» ερευνώνται επειδή ανήκουν στους παράγοντες που τη δημιούργησαν.