Στα νέα αποκτήματα του Λαογραφικού Μουσείου Λαρίσης συγκαταλέγονται ένα πινάκιο και ένα μεγάλο όστρακο παρόμοιου πινακίου με διαφανές γυάλωμα. Έχουν το σχήμα σκυφοειδούς αγγείου με πεπλατυσμένο πυθμένα και με περιχείλωμα που κλίνει ελαφρά προς τα μέσα. Ο λευκοκίτρινος πυθμένας του οστράκου είναι ακόσμητος, ενώ εκείνος του πινακίου στολίζεται με σχηματοποιημένες τουλίπες. Ελικοειδείς χαράξεις, τονισμένες με καστανοπράσινες χροιές, υπογραμμίζουν το περιχείλωμα, ενώ στολίζουν πλούσια όλη την πίσω όψη. Οι «εκ κατασκευής» οπές που διαπερνούν τα περιχειλώματα μαρτυρούν τη διακοσμητική χρήση του πιάτου. Αντίστοιχη περίπτωση αποτελεί καθρέφτης από την Τουρκοκρατία στο αρχοντικό Τοσίτσα στο Μέτσοβο, που στρέφει προς τον επισκέπτη τη διακοσμημένη με συρματερή τεχνική πίσω όψη του.