Στο παρόν τεύχος ολοκληρώνουμε το αφιέρωμά μας στη Γεύση, με μια περιπλάνηση σε γεγονότα, τάσεις και καταστάσεις της σύγχρονης εποχής.
Παράγοντες που συνέβαλαν στην αλλαγή των γευστικών προτιμήσεων, αλλά και στην παρασκευή του φαγητού ήταν η γενίκευση της χρήσης του ηλεκτρικού ρεύματος στα μέσα του 20ού αι., η επιτάχυνση των μεταφορών, η επίτευξη παρατεταμένης συντήρησης τροφίμων και η εμφάνιση νέων τύπων εστιών και μαγειρικών σκευών, η βιομηχανοποίηση των πρώτων υλών μαγειρικής. Από την άλλη μεριά, οι εξελίξεις στην ιατρική και η αφύπνιση για τη βαθμιαία καταστροφή του περιβάλλοντος συντέλεσαν, στην αυγή της νέας χιλιετίας, στην παγίωση τάσεων «επιστροφής στις ρίζες» στον τομέα της γεύσης.