Το θαυμάσιο μαρμάρινο κεφάλι του Ερεννιανού από τις αρχές του 3ου αιώνα μ.Χ. ήταν το πρώτο αναπάντεχο εύρημα σε ένα από τα καταστήματα του ανατολικού τομέα. Νέο λουτρικό κτίσμα εντοπίστηκε σύντομα, με δάπεδα από μεγάλες ψηφίδες να διατάσσονται σε ζώνες και σε γεωμετρικά σχήματα. Η τετράστυλη αυλή, που ήταν το αρχικό πέρασμα προς τα λουτρά, έβγαζε και στο αίθριο μιας μεγάλης και πλούσιας κατοικίας. Στο αίθριο με το ψηφιδωτό δάπεδο και την κεντρική δεξαμενή βρέθηκαν θραύσματα γυναικείου αγάλματος του τύπου της Νίκης του Βερολίνου. Μεγάλο άνοιγμα οδηγεί στην τραπεζαρία του σπιτιού και στα μικρότερα δωμάτια που ακολουθούν. Ένα από αυτά, με ημικυκλική κόγχη, συνδέεται με τη λατρεία του Διονύσου καθώς εκεί βρέθηκε άγαλμα του θεού και ψηφιδωτός του πίνακας. Στενός διάδρομος συνέδεε το αίθριο αυτό με άλλο, μικρότερο. Σε πλαϊνή του αίθουσα βρέθηκαν τρία μαρμάρινα γυναικεία πορτρέτα, δύο αυτοκρατορικά και ένα αντίγραφο ιδεαλιστικού έργου. Ανατολικά του μικρού αίθριου αποκαλύφθηκε λαμπρή αίθουσα συμποσίων του 200 π.Χ. περίπου, με δάπεδο που καλύπτεται με ποικίλες ψηφίδες. Μεγάλος πίνακας στο κέντρο έχει ως θέμα τη θριαμβική επιφάνεια του Διονύσου. Το άρμα του θεού σέρνουν θαλάσσιοι πάνθηρες ενώ τα χαλινάρια κρατούν δύο θαλάσσιοι κένταυροι. Πίνακες με θεατρικές μάσκες περιβάλλουν την κεντρική παράσταση. Στα χάλκινα εξαρτήματα αμφικέφαλης κλίνης, πιθανότατα του 1ου αιώνα π.Χ., ανήκει ένας Ηρακλής ως Ομφάλη κι ένας νεαρός σάτυρος. Στην αίθουσα βρέθηκαν τέσσερα αγάλματα φιλοσόφων της επικούρειας σχολής.