Το τείχος του Δίου, που ξεπερνάει τα 2.600 μ., οχυρώνει μια «τετράγωνη» πόλη με τρεις ευθύγραμμες πλευρές και με μία, την ανατολική, που παρουσιάζει έναν πρόβολο και προχωρεί με αμβλείες ακανόνιστες κάμψεις, σύμμορφα με την πορεία του παρακείμενου ποταμού. Στην αρχική του φάση, που χρονολογείται στο τέλος του 4ου αιώνα π.Χ., χρησιμοποιήθηκαν χαμηλά κροκαλοπαγείς λίθοι από τον Όλυμπο και ψηλότερα πλίνθοι ωμές. Οι πύργοι του τείχους απέχουν μεταξύ τους 33 μέτρα, δηλαδή 100 πόδια. Πέντε πύλες έχουν ανασκαφεί μέχρι τώρα. Το τείχος επισκευάστηκε στα χρόνια του Περσέα, στα μέσα του 3ου αιώνα μ.Χ. και, τελευταία φορά, την παλαιοχριστιανική εποχή.