Σε άμεση γειτνίαση με το Διονύσιο, το θέατρο διαθέτει εξαιρετικά ευρύχωρη ορχήστρα και τεχνητό κοίλο με τοποθετημένες σειρές πλίνθων μεγάλου μεγέθους. Στην επίχωσή του βρέθηκαν νομίσματα που αρχίζουν από τη βασιλεία του Αμύντα ΙΙΙ (389-383 π.Χ.) και φτάνουν ως και τον Φίλιππο V (221-179 π.Χ.). Ανάμεσα στα ευρήματα από το ιερό του Διονύσου συγκαταλέγονται ένα ηλιακό ρολόι, αγαλμάτιο Ερμαφρόδιτου και επιγραφές, ενώ σκόρπια αρχιτεκτονικά μέλη βεβαιώνουν την ύπαρξη κι άλλων ιερών κτισμάτων. Μικρότερο θέατρο από ανθεκτικότερο υλικό χτίστηκε τον 2ο αιώνα μ.Χ. Το κοίλο του εδράζεται σε σφηνοειδείς καμάρες τοποθετημένες ακτινωτά γύρω από την ορχήστρα. Στα ευρήματα συγκαταλέγονται θωρακοφόρος και ακέφαλο άγαλμα του Ερμή.