Το τέμενος της Δήμητρας στο Δίον είναι το αρχαιότερο γνωστό μας μακεδονικό ιερό με συνεχή ζωή από το τέλος της αρχαϊκής περιόδου ως τις αρχές τουλάχιστον του 4ου αιώνα μ.Χ. Ευρήματα όπως μαρμάρινο κεφάλι της Δήμητρας από το τέλος του 4ου αιώνα π.Χ., κέρνοι, πήλινο ομοίωμα χοιριδίου και σκύφος με χαραγμένη αναθηματική επιγραφή στη θεά επιβεβαίωσαν την ταύτιση της λατρείας.
Τους ναούς του τέλους των αρχαϊκών χρόνων διαδέχθηκαν πρώιμα ελληνιστικά κτίσματα με μνημειώδη κατασκευή. Εκτός από τα κτίρια όμως, στο ιερό υπήρχαν και πολλοί μικροί μονοθάλαμοι «οίκοι» λατρείας των κλασικών και των ελληνιστικών χρόνων, από τους οποίους προέρχονται τραπεζοφόρα και πλάκες τραπεζών που βρέθηκαν στη διάρκεια της ανασκαφής.
Μέσα στο στρώμα καταστροφής αποκαλύφθηκε μικρή πεπλοφόρος μορφή και το άγαλμα μιας Αφροδίτης. Ενεπίγραφος βωμός επιβεβαίωσε την ύπαρξη λατρείας της Αφροδίτης σε ένα ιερό ευγονίας και ευφορίας. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η μαρτυρούμενη λατρεία της Βαυβούς.