Στη στήλη των Δικτυακών Τόπων αυτού του τεύχους παρουσιάζονται οι πύλες επιστημονικών περιοδικών JSTOR και Persée. Η πύλη JSTOR (Journal STORage) του μη κερδοσκοπικού ιδρύματος JSTOR (ΗΠΑ), που ξεκίνησε το 1997 ως ερευνητικό πρόγραμμα του ιδρύματος Andrew W. Mellon περιέχει περίπου 1.120 περιοδικά, κυρίως αγγλικά, καλύπτοντας ένα ευρύ πεδίο τομέων: ιστορία, ιστορία της τέχνης, αρχαιολογία, αρχιτεκτονική, φιλολογία, φιλοσοφία, πολιτικές επιστήμες κ.ά. Στη στήλη παρατίθεται κατάλογος των πιο σημαντικών από αυτά τα περιοδικά. Η πύλη Persée του γαλλικού Υπουργείου Παιδείας δημιουργήθηκε το 2003 με σκοπό την ελεύθερη διάθεση στο διαδίκτυο των ψηφιακών αρχείων γαλλικών επιστημονικών περιοδικών. Περιέχει 39 γαλλικά περιοδικά και καλύπτει τους τομείς αρχαιολογία, ιστορία της τέχνης, δίκαιο, οικονομία, γεωγραφία, λογοτεχνία κ.ά.