Κοντά στη Χαλκίδα, στην περιοχή Άγιος Στέφανος, σώζονται δύο εργοστάσια των αρχών του 20ού αιώνα. Το εγκαταλελειμμένο ποτοποιείο «Αρέθουσα» εντυπωσιάζει με την αρχιτεκτονική και το προσεγμένο κτίσιμο. Οι αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες στο εργοστάσιο πυρηνελαίου και σαπωνοποιίας μάλλον οφείλονται στους ηπειρώτες τεχνίτες που συμμετείχαν στην ανέγερσή του. Αρχαιολογικά ευρήματα από την περιοχή εντοιχίστηκαν στο κτίριο. Οι ιδρυτές Κιαπέκος και Καράκωστας προχώρησαν στην παραγωγή πράσινου σαπουνιού με σήμα τη Μέλισσα. Εξαγωγές πυρηνελαίου γίνονταν και στο εξωτερικό. Γύρω στο 1930 άρχισαν να κατασκευάζονται διακοσμημένες πλάκες δαπέδου. Στη διάρκεια της Κατοχής το εργοστάσιο σταμάτησε να λειτουργεί. Σήμερα οι δραστηριότητές του έχουν περιοριστεί στην παραγωγή πυρηνελαίου.