Μαζί με τα άλλα προϊόντα αρωματικών φυτών που αναφέρονται στις πινακίδες της Γραμμικής Β του 13ου αιώνα π.Χ., εμφανίζεται και κάποιο po-ni-ki-jo που αποδόθηκε στα ελληνικά ως «φοινίκιον». Πρόκειται για το άρωμα της αρχαίας Φοινίκης που οι αρχαίοι ονόμαζαν λάδανον ή λήδανον. Είναι η κομμεορητίνη των φύλλων μικρού θάμνου που λέγεται κίσθος ή κίσθαρον ή κίσσαρον (Cistus Creticus Boissieri). Τα άνθη του εικονίζονται στη νωπογραφία της Κνωσού «γαλάζιο πουλί». Ένα άλλο φυτό από τα Δικταία όρη είναι ο δίκταμος (Origanum Dictammus L.), τονωτικό και διεγερτικό που δικαιωματικά παίρνει την επονομασία theangelis. Και στα δύο φυτά αποδόθηκαν πέρα από τις θεραπευτικές και μαγικές ιδιότητες.