Όλοι ξέρουμε ότι η Ακρόπολη είναι ένας αρχαιολογικός χώρος με δύσκολη πρόσβαση. Το Κέντρο Μελετών Ακροπόλεως, στεγασμένο σε κτήριο που έχει αποκατασταθεί με σύγχρονες προδιαγραφές, διαθέτει ράμπες, ευρύχωρους ανελκυστήρες και εκθεσιακούς χώρους, καθώς και αίθουσα διαλέξεων με κινητά καθίσματα. Το δανειστικό υλικό δίνει στους μαθητές την ευκαιρία να επεξεργαστούν ένα θέμα στο σχολείο με πολύ μεγαλύτερη άνεση, δυνατότητα πολύ σημαντική για άτομα με ειδικές ανάγκες. Οι δυνατότητες επαυξάνονται όταν προηγείται συνεργασία του Τμήματος με ειδικούς επιστήμονες. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται δύο τέτοιες εφαρμογές εκπαιδευτικών προγραμμάτων.