Τα προγράμματα αυτά οργανώθηκαν είτε στο χώρο της Ακρόπολης και τα μουσεία του ή σε συγκεκριμένα σχολεία.
1. Εκπαιδευτικά προγράμματα που οργανώθηκαν στο χώρο της Ακρόπολης
Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει εκπαιδευτικούς οι οποίοι, προκειμένου να συνοδεύσουν τους μαθητές τους στην Ακρόπολη και στο Κέντρο Μελετών Ακροπόλεως ή να διδάξουν στην τάξη, οργάνωσαν ένα δικό τους πρόγραμμα που περιγράφεται στην ανακοίνωσή τους. Η πρώτη ανακοίνωση αφορά τα αποτελέσματα έρευνας για την ανάπτυξη της ιστορικής αντίληψης μαθητών Γυμνασίου μέσα στο Κέντρο Μελετών και στην Ακρόπολη και εντάσσεται στη συγκεκριμένη αυτή έρευνα που διεξάγεται ευρύτερα στο χώρο των μουσείων. Οι δυο επόμενοι εκπαιδευτικοί οργάνωσαν ένα πρόγραμμα-οδοιπορικό για να συνοδεύσουν τους μαθητές τους του Δημοτικού στην Ακρόπολη. Η τελευταία εκπαιδευτικός παρουσιάζει το προϊόν συλλογικής έρευνας των μαθητών της Α΄Λυκείου, τον «Οδηγό του Κέντρου Μελετών Ακροπόλεως», που οι μαθητές της επιμελήθηκαν και εκτύπωσαν οι ίδιοι.
2. Εκπαιδευτικά προγράμματα που οργανώθηκαν στο σχολείο
Στην ομάδα αυτή εντάσσονται εκπαιδευτικοί από τη μείζονα περιοχή της Αθήνας οι οποίοι, έχοντας επισκεφθεί τα μνημεία ή με τη βοήθεια μουσειοσκευών, πραγματοποίησαν προγράμματα για την Ακρόπολη και τον κλασικό πολιτισμό. Οι πρώτοι τρεις εκπαιδευτικοί και οι μαθητές τους της Α΄Γυμνασίου έλαβαν μέρος στο μεγάλο πρόγραμμα «Μια μέρα στην Ακρόπολη». Περιγράφονται οι σύνθετες και καρποφόρες δραστηριότητες στις οποίες έλαβαν μέρος τα παιδιά πριν και μετά την επίσκεψή τους στον αρχαιολογικό χώρο καθώς και η προετοιμασία των εκπαιδευτικών πριν και μετά το πρόγραμμα. Ποιήματα, εικαστικά έργα, θεατρικό παιχνίδι, η σύνταξη και η εκτύπωση 50σέλιδου τεύχους με θέμα «Μια μέρα στην Ακρόπολη», έργο 106 μαθητών, περιλαμβάνονται στη διαδικασία της διδασκαλίας που οργάνωσαν οι εκπαιδευτικοί. Τα παιδιά ενός σχολείου που έλαβαν μέρος στο πρόγραμμα οργάνωσαν για τους υπόλοιπους μαθητές στο σχολείο τους μια «Μέρα στην Ακρόπολη» σε συνεπτυγμένη μορφή.
Η επόμενη ανακοίνωση περιγράφει πώς ένας δάσκαλος αναγκάστηκε για παιδαγωγικούς λόγους να δημιουργήσει στο σχολείο του ένα πρόγραμμα. Στόχος του ήταν να παρηγορήσει τους μαθητές του μετά τη δυσάρεστη ατμόσφαιρα που δημιούργησε η αψυχολόγητη συμπεριφορά ξένου τηλεοπτικού συνεργείου.
Οι δυο τελευταίες ανακοινώσεις δείχνουν ανάγλυφα τις τεράστιες δυνατότητες που προσφέρει η οργάνωση Ομίλων στα σχολεία, εν προκειμένω ενός Αρχαιολογικού Ομίλου.