Στο παρόν τεύχος της Αρχαιολογίας δημοσιεύονται τα Πρακτικά τριών Ημερίδων με θέμα «Εκπαιδευτικοί και Προγράμματα για την Ακρόπολη».
Το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της Ακροπόλεως δημιουργήθηκε το 1987 από την Α’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων σε συνεργασία με την Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως. Η διδασκαλία «μέσα από τα μνημεία» εμπλουτίζει τη μαθησιακή διαδικασία με τη βιωματική προσέγγιση και την αισθητική καλλιέργεια. Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με την τέχνη και την αρχιτεκτονική της κλασικής αρχαιότητας αλλά και με τα μεγάλα έργα συντήρησης και αναστήλωσης που πραγματοποιούνται στον Ιερό Βράχο. Κομβικός είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού που πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένος ώστε να λειτουργήσει όχι ως καθοδηγητής αλλά ως καταλύτης.