Τη σημαντικότερη συλλογή αρχείων της Ελλάδας, διαμορφωμένη από το 1980 σε Εταιρεία, οφείλουμε στην ιδιωτική πρωτοβουλία και στον Μάνο Χαριτάτο που την ενορχήστρωσε. Εκτός από τα λογοτεχνικά και ιστορικά του αρχεία, το Ε.Λ.Ι.Α διαθέτει πλούσιο φωτογραφικό και χαρτογραφικό αρχείο. Η βιβλιοθήκη των 45.000 τόμων καλύπτει την ελληνική λογοτεχνία, ιστορία και λαογραφία, τις ελληνικές εκδόσεις του 19ου αιώνα, τα ελληνικά περιοδικά και τα ημερολόγια του 19ου και 20ού αιώνα, τα ελληνικά βιβλία τυπωμένα στην Αίγυπτο και τις ελληνικές και ξένες εκδόσεις για την Ελλάδα. Στην εκδοτική του δραστηριότητα ξεχωριστή θέση κατέχει η φωτογραφική αναπαραγωγή περιοδικών του 19ου και του 20ού αιώνα.