Σε τρεις γειτονικές περιοχές της Κεντρικής Εύβοιας, στην περιοχή Φανερωμένης της Νέας Αρτάκης, στο Βολέρι και στον Εφτακόνακα Μακρυκάπας, ανακαλύφθηκε πλήθος προϊστορικών εργαλείων από πυριτόλιθο. Το γεγονός ότι και οι τρεις αυτές λατομειακές θέσεις είχαν χρησιμοποιηθεί και ως τόποι διαμονής μαρτυρεί ότι τους πληθυσμούς προσήλκυσαν η καλή ποιότητα του πυριτόλιθου και τα άφθονα κοιτάσματά του. Η χρήση εργαλείων από σκληρά πετρώματα και ορυκτά στους προϊστορικούς χρόνους, οψιδιανό, πυριτόλιθο, χαλαζία, χαλκηδόνιο κ.ά., υποδεικνύει ότι στις πηγές αυτών των υλικών μπορεί να ανιχνευτεί η απώτερη Προϊστορία μας.