Το άρθρο στοχεύει στην ανάδειξη των ιστορικών βιομηχανικών μνημείων της πόλης και της ανάγκης προστασίας τους. Μαζί με τη Σμύρνη, οικονομική πρωτεύουσα μιας Οθωμανικής αυτοκρατορίας που εξευρωπαΐζεται ήδη από τον 18ο αιώνα, η Θεσσαλονίκη αποκτά νέους σιδηροδρομικούς σταθμούς και νέες αποθήκες στο λιμάνι της. Ανάμεσα στη σιδηροδρομική γραμμή και τη θάλασσα στήνονται οι πρώτες βιομηχανικές μονάδες. Το 1900, η πόλη αριθμεί 19 εργοστάσια: έξι αλευρόμυλους, έξι σαπωνοποιεία, δύο υφαντήρια, ένα ζυθοποιείο, ένα παγοποιείο, ένα οινοπνευματοποιείο, μια σιγαρετοβιομηχανία και ένα κεραμοποιείο. Μετά το 1922, χάρη στα φθηνά εργατικά χέρια των προσφύγων, ο αριθμός τους διπλασιάζεται. Σε αυτό το περιβάλλον γεννήθηκε η πρώτη σοσιαλιστική οργάνωση της Οθωμανικής αυτοκρατορίας Fédération και γιορτάστηκε για πρώτη φορά η εργατική Πρωτομαγιά (1909). Τα βιομηχανικά μνημεία, στην Ευρώπη και την Αμερική, υπάγονται στον κλάδο της βιομηχανικής αρχαιολογίας, μαζί με άλλα μνημεία της τεχνικής (π.χ. γέφυρες). Αναζητούνται νέες χρήσεις που θα τα συντηρήσουν και θα τα αξιοποιήσουν.