Παρουσίαση της Αρχαιολογικής Συλλογής Κηφισιάς, του μουσείου που εγκαινιάστηκε το 2004, και των εκθεμάτων του, που προέρχονται κατά κύριο λόγο από τους αρχαίους δήμους Κηφισιάς, Αθμόνου (Μαρούσι), Φλύας (Χαλάνδρι) και Παλλήνης.