Παρουσίαση του βιβλίου Η γαστρονομία ως καλή τέχνη. Η φυσιολογία της γεύσης του Ζ.Α. Μπριγιά-Σαβαρέν (μτφρ. Δάφνη Ανδρέου, εκδ. Στοχαστής, Αθήνα 2008).