Η δράση της γυναίκας στο μύθο και την ιστορία μάς αποκαλύπτει διαχρονικά την κοινωνική της συμβολή και τη σημασία της. Ο πατριαρχικός πολιτισμός, εδραιωμένος στις αξίες του προπατορικού αμαρτήματος, επεφύλαξε για τη γυναίκα θέση υποταγής. Τι κρύβει η ειρηνική εποχή της μητριαρχίας; Μήπως ο ιμπεριαλισμός-καπιταλισμός και η πατριαρχία συμβαδίζουν; Διεκδικώντας την ισονομία και την ισοτιμία μήπως η σύγχρονη γυναίκα έχει υιοθετήσει τα ίδια μέσα και την ίδια «τεχνική» με τον άντρα; Μήπως αξίζει να προσεγγίσουν οι ίδιες οι γυναίκες τις έννοιες θηλυκό, μάνα, μήτρα; Να βάλουν εκείνες τα θεμέλια της συνεργασίας με τον άντρα για μια καινούρια αρχή;