Η τέχνη της Γκαντάρα –που στα σανσκριτικά σημαίνει ευωδιασμένη γη– παρουσιάζει πολλά δυτικά στοιχεία, αν και η ύπαρξη επαφών της περιοχής αυτής με τον δυτικό κόσμο υπήρξε πάντοτε ζήτημα περίπλοκο και αμφιλεγόμενο. H φύση και η έκταση της επιρροής της Δύσης στην τέχνη της Γκαντάρα αποτέλεσε μάλιστα θέμα διαμάχης, από την εποχή της αποκάλυψής της. Tα ερωτήματα που τέθηκαν πολλά: η επιρροή της Δύσης υπήρξε άμεση ή έμμεση; Περιορίστηκε σε μια μόνο, επεκτάθηκε σε μερικές, ή διείσδυσε σε όλες τις εκφάνσεις της τέχνης της Γκαντάρα; Εάν πάλι η δυτική επιρροή ήταν άμεση, πώς ακριβώς έδρασε; Και με ποιον τρόπο άλλοι σύγχρονοί της πολιτισμοί, όπως ο ρωμαϊκός, ο βυζαντινός, ο σκυθικός, ο παρθικός, ο σασσανιδικός κ.ά., επηρέασαν την εισροή των δυτικών επιδράσεων; Kαι τα ερωτήματα συνεχίζονται: η δυτική επίδραση στην τέχνη της Γκαντάρα υπήρξε καθαρά ελληνική, ελληνο-ρωμαϊκή, περσο-ελληνο-ρωμαϊκή ή ινδο-ελληνο-ρωμαϊκή; Kυρίως όμως, ποιο ήταν το ανώτερο και κατώτερο χρονικό όριο της αρχαίας Γκαντάρα και ποιο είναι το χρονολογικό πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να εξεταστεί η δυτική επιρροή πάνω στην τέχνη της; Οι απαντήσεις σε αυτές τις απορίες είναι πολύπλοκες και αμφίσημες· εξαρτώνται από την οπτική γωνία του ερευνητή, που καλείται να απαντήσει στο συγκεκριμένο ερώτημα από σκοπιά είτε «δυτική» (ελληνική ή ρωμαϊκή) είτε «ανατολική» (ινδική, περσική ή κεντρο-ασιατική). Eδώ γίνεται μια προσπάθεια να απαντηθούν όλες αυτές οι ερωτήσεις, τονίζουμε ωστόσο ότι σε τόσο περιορισμένο χώρο αυτό δεν είναι δυνατό παρά μόνο κατά γενικό τρόπο και κατά περίπτωση.