Το πρώτο μέρος της συνολικής επανέκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης εγκαινιάστηκε, μαζί με το σημαντικότερο μέρος της ανακατασκευής του, λίγες μέρες πριν από την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Ο τίτλος της επανέκθεσης είναι «Ο χρυσός των Μακεδόνων» και η επανεκθετική μέθοδος ακολουθεί τις θεματικές ενότητες: η διάδοση, η χρήση, η εξόρυξη του χρυσού, ο χρυσός και η αρχαιολογία του θανάτου, ο πάπυρος του Δερβενίου. Τα άλλα τέσσερα εκθεσιακά τμήματα, η προετοιμασία των οποίων είχε αρχίσει ήδη από τα τέλη του 2001, εγκαινιάστηκαν στις αρχές Σεπτεμβρίου του 2006: η προϊστορία στη Μακεδονία, Προς τη γένεση των πόλεων, η Μακεδονία, η Θεσσαλονίκη. Για τα τέσσερα αυτά τμήματα ακολουθήθηκε η ίδια μεθοδολογία, με έμφαση στο τμήμα για την προϊστορία, στις καθημερινές πρακτικές. Οι βασικοί θεματικοί κύκλοι είναι ο χώρος/περιβάλλον, ο χρόνος, η οικονομία, η κοινωνία, η πνευματική/θρησκευτική/καλλιτεχνική ζωή, η τεχνολογία. Είναι κύκλοι που μπορεί να ταξινομήθηκαν βέβαια ήδη από τη δεκαετία του ’60 από τον θετικιστή/μοντέρνο και έναν από τους βασικούς εισηγητές της Νέας Αρχαιολογίας D. Clark, είναι ωστόσο διαχρονικοί και τίποτα δεν θα απέκλειε τη μεταμοντέρνα τους χρήση, κάτι που επιδιώκεται στην έκθεση, αφού προκαλεί πολυδιάστατη και κριτική τοποθέτηση του επισκέπτη, προσφέροντας και ερμηνευτικές διαστάσεις. Η διαφοροποίηση σε σχέση με το παρελθόν είναι σαφής: η σημερινή τάση είναι επικοινωνιακή με την ευρύτερη φιλοσοφική και κοινωνιολογική έννοια του όρου. Εννοείται ότι την έκθεση πλαισιώνει μεγάλη ποικιλία πολυμεσικών και άλλων ηλεκτρονικών εφαρμογών, ενταγμένων και συνδεδεμένων με τις θεματικές ενότητες.