Τα μέγαρα των τριών σημαντικότερων μυκηναϊκών θέσεων στην Πελοπόννησο ακολουθούν το ίδιο πρότυπο αρχιτεκτονικής και διακόσμησης. Αποτελούνται από τρεις χώρους που επικοινωνούσαν εσωτερικά. Τα δάπεδα ήταν χωρισμένα σε τετράγωνα και ζωγραφισμένα με γεωμετρικά και θαλάσσια η αφηρημένα μοτίβα. Σώζονται ίχνη χρώματος. Στον δόμο όπου βρισκόταν και ο βασιλικός θρόνος υπήρχε στο κέντρο κυκλική εστία. Ήταν επίσης διακοσμημένη με φλογόμορφα ή άλλα σχέδια, χρωματισμένα. Όταν η διακόσμηση καταστρεφόταν συχνά την ανανέωναν περνώντας από πάνω το καινούριο στρώμα.
Οι τοίχοι ήταν ζωγραφισμένοι με εντυπωσιακές τοιχογραφίες με σκηνές κυνηγιού η πομπών. Αξιοπρόσεκτο είναι το αλαβάστρινο διάζωμα από την Τίρυνθα που έχει σωθεί. Διακοσμημένα ήταν επίσης οι οροφές αλλά υπολείμματα διακόσμησης από την οροφή δεν έχει σωθεί. Δεύτερο όροφο πρέπει να είχαν και τα τρία μέγαρα έστω και ξύλινο. Το εσωτερικό των μεγάρων αυτών πρέπει να ήταν αρκετά εντυπωσιακό ιδιαίτερα για την προϊστορική εποχή.