Στις 20 Αυγούστου 1935, οκτώ ευβοείς επιστήμονες, οι Ν. Πετσάλης, Π. Χατζηπάνος, Γ. Φουσάρας. Χ. Θηβαίος, Ε. Ρούσσος, Π. Μίχος, Γ. Αιγιαλείδης και Α. Σταμέλος, ίδρυσαν την Εταιρεία Ευβοϊκών Σπουδών. Στόχοι της Εταιρείας ήταν η έρευνα και η προαγωγή των ευβοϊκών ζητημάτων, καθώς και η έκδοση περιοδικού συγγράμματος. Η επιστημονική επετηρίδα με τίτλο «Αρχείο Ευβοϊκών Μελετών» έχει ως σήμερα συμπληρώσει 28 ογκώδεις τόμους και 16 αυτοτελή παραρτήματα. Η συγγραφέας αποδελτιώνει εδώ με χρονολογική σειρά τους τόμους και τα παραρτήματα του Αρχείου, συγκεντρώνοντας τους τίτλους των άρθρων που αφορούν την αρχαία, βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδο. Αναφέρονται επίσης Ημερίδες, Συνέδρια και Παρεμβάσεις της Εταιρείας που συνδυάζουν τη φροντίδα για τα μνημεία με θέματα περιβάλλοντος.